Referentie: APN006

Datum: Februari 9, 2016

Nijmegen, Nederland – Februari 9, 2016. Ampleon heeft vandaag bekendgemaakt dat het met de HAS Hogeschool in Den Bosch participeert in een gezamenlijk onderzoeksproject naar het gebruik van full spectrum verlichting voor toepassingen in de tuinbouw. Daarnaast zal het project lopend onderzoek alsmede andere beschikbare studies op dit gebied valideren en in kaart brengen.

Verlichting speelt een steeds grotere rol in de tuinbouw. Niet alleen bij verticale stadslandbouw, waarbij de teelt volledig zonder daglicht plaatsvindt, maar ook in toenemende mate bij de ‘klassieke’ kastuinbouw. Tot nu toe lag de nadruk hierbij vooral op hogere productie door gebruik van verlichting. En ook bij het onderzoek hieraan lag de focus op gewasopbrengst. Echter, de effecten van het lichtspectrum op aspecten als gewasgroei, kwaliteit, smaak en zaadproductie zijn nooit tot in detail onderzocht. In het onderzoeksproject zal voor vier verschillende soorten lichtbronnen de groei van een verscheidenheid aan plantensoorten worden bestudeerd aan de hand van een zestal kenmerken voor de plantengroei. Een kenmerkende factor is hoe de plant zich tijdens het kweken vormt, of die bijvoorbeeld een compact gewas vormt. De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van onder andere suikergehalte, zuurgraad, stevigheid en houdbaarheid. Ook de wortels van de planten worden onderzocht. Een beter wortelsysteem leidt immers tot een betere groei van het gewas. Voor veel gewassen geldt dat de bloemen en vruchten een essentiële rol spelen in niet alleen het vormen van beter gewas, maar ook het verkrijgen van een beter beheersbare opbrengst. Dit aspect van het teeltproces zal dus ook worden bestudeerd.

Vandaag de dag worden er in de tuinbouw verschillende verlichtingstechnologieën gebruikt, zoals hoge-druk natrium (SON-T) en led. Echter,  plasmaverlichting is voor telers waarschijnlijk van veel meer waarde. Deze LEP (‘light emitting plasma’) lampen werken op een hoogfrequente vermogensbron en geven in tegenstelling tot de andere verlichtingstechnologieën een volledig lichtspectrum dat veel meer lijkt op natuurlijk daglicht.

Jasper den Besten, Senior Lector Nieuwe Teeltsystemen bij de HAS Hogeschool licht toe, "Dit onderzoek geeft ons een unieke mogelijkheid om uitgebreid de kansen en mogelijkheden te bestuderen van het toepassen van volspectrum verlichting in kassen. Met deze studie gaan we een nieuw traject in waarin we niet alleen verlichting gebruiken voor een hogere productie, maar de totale waarde hiervan voor de teler in kaart brengen."

Ampleon sponsort een 20-weeks onderzoeksprogramma dat eind 2015 van start is gegaan in de recent geopende nieuwe kassen- en onderzoeksfaciliteiten van de HAS Hogeschool. Het onderzoek brengt verschillende aspecten van het kweken van een verscheidenheid van gewassen in kaart onder full spectrum verlichting met LEP-lampen. Deze resultaten zullen worden vergeleken met experimenten die zijn uitgevoerd met led-, hoge-druk natrium (SON-T)- en keramische metaalhalogeen gasontlading (CDM)-verlichting. Rob Hoeben, Vice President & Business Unit Manager Multi Market & RF Energy, Ampleon: “We zijn zeer verheugd om met de HAS Hogeschool samen te werken in naar ons weten het eerste uitgebreide onderzoek naar de teelt van gewassen onder volspectrum verlichting. Het gebruik van onze hoogfrequent vermogenshalfgeleiders voor full spectrum plasmaverlichting is een nieuw gebied voor ons en we kijken dan ook vol spanning uit naar de eerste resultaten in de loop van 2016."

+++Einde

Fotobijschrift (van links naar rechts):

HAS Hogeschool en Ampleon ondertekenen contract voor onderzoek naar Full Spectrum verlichting voor tuinbouwtoepassingen

  • Janneke Grit, Lector Nieuwe Teeltsystemen bij de HAS Hogeschool
  • Rob Hoeben,  Vice President BU Manager Multi Market & RF Energy bij Ampleon
  • Jasper den Besten, Senior Lector Nieuwe Teeltsystemen bij de HAS Hogeschool
  • Ard van Roij, Senior Marketing Manager RF Energy bij Ampleon

Voor meer informatie en vragen van lezers:

Natascha Jellema, Marketing Communication Manager

Ampleon Netherlands B.V., Halfgeleiderweg 8, 6534 AV Nijmegen, The Netherlands

Tel: +31 6 208 14 771,

Email: natascha.jellema@ampleon.com,    

www.ampleon.com  

Voor meer informatie, tekst en beeldmateriaal of om verdere mogelijkheden voor een artikel te bespreken:

Robert Huntley, Director Publitek Limited,

Tel: +44 1225 470000,

Email: robert.huntley@publitek.com,

www.publitek.com

Over Ampleon:

Ampleon is in 2015 opgericht op het fundament van meer dan 50 jaar leiderschap op het gebied van HF-vermogenshalfgeleiders. Als recente spin-off van NXP Semiconductors is het bedrijf optimaal toegerust om het volledige potentieel van data- en energieoverdracht met HF-signalen te benutten. Ampleon heeft wereldwijd meer dan 1.700 werknemers in dienst, die zich toeleggen op het creëren van optimale waarde voor klanten. Het innovatieve, samenhangende portfolio biedt producten en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals cellulaire basisstations, radio/tv, radar, luchtverkeersleiding, koken, verlichting, industriële lasers en medische instrumenten. Voor meer informatie over de toonaangevende wereldwijde partner in RF Power, bezoek: www.ampleon.com

Over HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid-Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving. Vanuit twee vestigingen, in Den Bosch en Venlo,stimuleert deze middelgrote hogeschool de dynamische interactie tussen studenten, lectoren en bedrijfsleven. Op basis van onze kernwaarden voor toewijding, ondernemerschap en vertrouwen, richt HAS zich op de drie kernactiviteiten: onderwijs, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.

De HAS Hogeschool telt 3.000 voltijds studenten in Nederlandse en Engelse Bachelor opleidingen. Nog eens 300 anderen nemen deel aan een keur aan cursussen bij HAS Training en Consultancy. Het instituut is ook actief op het gebied van onderzoek en advies. Er werken 450 mensen bij de HAS. Door het continu stimuleren en ontwikkelen van de talenten van onze studenten en medewerkers leveren wij een substantiële bijdrage aan het behoud van een sterke agro-food sector en bescherming van het milieu.

Nederlandse Bachelor opleidingen

Bedrijfskunde & Agribusiness, Dier- en Veehouderij, Food Design & Innovation, FreshFood & Innovation, Geo Media & Design, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Nature, Leisure & Business (vanaf september 2016), Toegepaste Biologie, Horticulture & Business Management en Voedingsmiddelentechnologie.

Engelse Bachelor opleidingen

International Farm Management, International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management. www.has.nl